Ekip ve Ekipman Uyumu

Ekip ve Ekipman Uyumu

Bir işin başarılı olması için ekip ve ekipmanın uyumu büyük önem taşımaktadır. Vinç ve taşımacılık hizmetlerine işyeri sürekli değişkenlik göstermekte, işin niteliği ve önemi farklılaşmaktadır.

Ancak bu değişkenler içinde değişmeyen değerleri birbiri ile sağladığı uyum iş yeri değişse de işin sorunsuz tamamlanmasını sağlar.

Bunların başında elbette işin üstesinden gelebilecek yetide donanıma sahip olunması gelir. Ekipmandan emin bir ekip sonucu önceden tahmin eder ve sahada kendinden emin bir şekilde işi sonlandırır.

Ekipmandan emin olmanın ilk şartı makine ve ekipmanlara tam hakim olmaktan geçer. Kullanılan makinenin yetenek ve sınırlarını biliyor olmak ekibin ilk görevidir. Bu şekilde ekipmanın yeteneklerinden tam istifade edilmesi sağlanırken iş güvenliği de ihmal edilmemiş olur.

Ekipmanın yeteneklerini zorlamak iş ve mal güvenliği açısından sorun teşkil ederken var olan yeteneklerin kullanılamaması da müşteri talep ve beklentilerinin karşılanamaması manasına gelir ki bu de firma için prestij kaybına neden olur. Yaşar Vinç bu noktada makine ve ekipmanları hakkında tam donanıma sahip ekipler ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu şekilde hem müşterilerin talep ve beklentilerini tam manası ile karşılamakta hem de iş güvenliğinden ödün vermeyen bir ekiple sahada yerini almaktadır.

Personelin ekipmandan emin olması ancak ekipman ile zaman geçirmesi sayesinde olur. Tıpkı seyahate hazırlanan bir uçak hassasiyetinde davranılmadığı durumda ekipmandan emin olmak mümkün olmaz. Bir işyerinden gelen makine baştan aşağı kontrol edilir, aksaması muhtemel noktaları check up’a tabi tutulur. Günün sonunda kontrolleri tamamlanmış olan ekipman yeniden işe gidileceği esnada yeniden kontrolden geçirilir ve tam işler halde olduğuna kanaat getirildikten ve bu onay Yaşar Vinç yetkilileri tarafından verildikten sonra yola çıkabilir.

Bu sayede hem ekip arkadaşlarımızın can güvenliği hem de müşterilerimizi mal güvenliği güvence altına alınmış olur.

Tüm bunların yanında operatör başta olmak üzere saha ekibinin birbiri ile uyumu da büyük önem arz etmektedir. Taşımacılık esnasında kullanılan teknik terimlerin bilinmesi ve uygulanması büyük önem arz etmektedir. Personelin birbiri ile aynı dili konuşması, gürültülü veya ses iletiminin zor olduğu ortamlarda sözsüz iletişim sağlayabilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Operatörün algılarının açık olması ve tüm dikkatini işine vermesi de büyük önem taşımaktadır. Operatörün sıfır hata ile çalışması zorunludur. Zira operatörün yapacağı hataların telafisi oldukça güçtür. Bu nedenle operatörün algılarının açık olması, odaklama yeteneğinin yüksek olması, iş ciddiyetine uygun hareket etmesi ve ekip arkadaşları ile uyum sağlaması hayati önem arz etmektedir.

Tüm bu koşular ışığında Yaşar Vinç’in günün ihtiyaçlarına yönelik ekipman tedariği sağlaması, ekip ile ekipman arasındaki uyum ve ekibin kendi içinde sağladığı birliktelik firmamızın sektöründe öncü olmasını sağlamıştır.

Yaşar Vinç, ekipman seçiminde günün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Ekipman bakımı ve kontrolleri konusunda hassasiyet gösterir. Personel seçimi ve uyumuna özenle yaklaşır. Tüm bu bileşenler sayesinde Yaşar Vinç yıllardan bu yana bölgenin lideri konumundadır.